Toepassingen

Benaming Vloeivloersystemen Dikte in mm
VE25
ET30
HB30
SE.35
HE35mm boven het hoogste niveau van de verwarmingsleidingen
HE35mm boven het hoogste niveau van de volledige verwarmingssystemen